fbpx

Paigaldus ja hooldus

garaažiuste paigaldusLisaks hästitoimivatele ustele pakume ka kvaliteetset paigaldus- ja hooldusteenust, mida teostavad kõrgesti koolitatud ja suurte kogemustega oma ala professionaalid.

Garaažiuste puhul on vägagi oluline nende turvalisus ja ohutus. Garaažiuksed tuleb paigaldada uksetootja nõuetele vastavalt. Kui sul on vastavad oskused ja paigalduskogemus olemas, võid soetatud garaažiukse ka ise paigaldada, aga et garaažiuks on raske ja liikuv avatäide, siis on range soovitus paigaldusteenus tellida ukse tarnija või oma ala spetsialisti kaudu. Arvestada tuleks ka asjaoluga, et isepaigaldatud ukse puhul, ei saa ukse müüja anda ukse paigaldusele garantiid. Garantii paigaldusele kehtib ainult siis, kui see on tellitud ukse müüja kaudu. Lisaturvalisuse ja kasutusmugavuse tagab ülestõstetavatele garaažiustele ka tõstukse automaatika lisamine. Viimaseid on saadaval erineva kiiruse, jõu ja varustusastmega. Jälgi alati, et pakutud ukseautomaatika mudeli tõste- ja sulgmeisjõud oleksid ukse kaalule ja suurusele sobilikud.

Ei tohiks unustada, et nii nagu tööstuslikud tõstuksed vajavad ka garaažiuksed hooldamist vähemalt korra aastas. Hoolduste intervalli mõjutab suuresti ukse kasutussagedus. Vältimaks garantii katkemist, tuleks ka hooldusteenus tellida siiski ukse tarninud ettevõttelt. Hooldustööde käigus kontrollitakse kogu ukse korrasolekut. Erilist tähelepanu pööratakse ukse tõstetrossidele, ukse allakukkumise kaitsmetele ja nende toimimisele. Lisaks kontrollitakse vedrude pinget ja vajadusel neid reguleeritakse. Samuti kontrollitakse ja reguleeritakse juhtrullikuid, et tagada ukse vaba liikumine juhtsiinides. Ka kontrollitakse uksepaneelide ja tihendite vahelist hermeetilisust. Kõik ukse liikuvad metallosad määritakse spetsiaalse määrdeainega ja tihendid silikoonitakse, et tagada viimaste elastsus. Ukseautomaatika olemasolul häälestatakse automaatikale ka uued lõpuasendid ja vajalikud jõud. Oluline on teada, et asjakohase ja õigeaegse hoolduse läbiviimise eest vastutab tõstukse omanik.

Garaažiukse paigaldamisel, kasutamisel, hooldamisel ja demonteerimisel tuleb alati jälgida tootja juhiseid!